• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uroczyste otwarcie pracowni wirusologicznej WSSE w Katowicach

  27.11.2009. 20:41
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 25 listopada br. o godz. 10.00 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni wirusologicznej. Otwarcie poprzedziła konferencja prasowa, na której przedstawiciele mediów zapoznali się z zaletami pracowni gdzie wykorzystuje się nowoczesną metodę badań Real Time - PCR. Pracownia wirusologiczna wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenie do szybkiej i jednoznacznej identyfikacji patogenów.

  W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand, Pani Poseł Beata Małecka-Libera, dyrektorzy WPR, RCKiK, NFZ, dyrektorzy i ordynatorzy szpitali zakaźnych oraz ppis województwa śląskiego.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 4,7 milionami mieszkańców regionu. Zaludnienie będące na drugim miejscu w Polsce, ogromne obiekty użyteczności publicznej takie jak np. ,"Spodek" w Katowicach, stadiony sportowe w tym stadion w Chorzowie, odbywające się masowe imprezy często o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, pasażerski port lotniczy w Katowicach - Pyrzowicach, który obsługuje dziennie około 2,5 tys. pasażerów, a co za tym idzie ogromna migracja ludzi - to w obecnej dobie realne zagrożenie wystąpienia chorób wysoce zakaźnych spowodowanych przez czynniki biologiczne.

  Jedynie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach posiada laboratorium, które wykonuje badania na potrzeby nadzoru sanitarno - epidemiologicznego dla zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców. W celu zwiększenia szybkości, efektywności i jakości badań powstała pracownia wirusologiczna, w której wykorzystuje się do diagnostyki nowoczesną metodę Real Time-PCR. Metoda ta, pozwala na jednoznaczną identyfikację patogenów (bakterii, wirusów) w dochodzeniach prowadzonych przez Państwowa Inspekcję Sanitarną w ogniskach zatruć pokarmowych, zakażeń szpitalnych oraz w skażeniach wody i żywności w bardzo krótkim czasie po zakażeniu, a także tych zakażeń, których diagnostyka jest niedostępna innymi metodami.Praca metodą Real Time -PCR pozwala na szybką diagnostykę:

  - wszystkich podstawowych jednostek chorobowych wywołanych przez wirusy,
  - chorych na żółtaczkę typu A, B i C,
  - zatruć pokarmowych wywołanych przez wirusy tj. norowirusy, adenowirusy i rota wirusy,
  - chorych powracających z krajów Azji i w czasie wybuchu epidemii wywołanych przez wirusy SARS,
  - badania w kierunku zakażenia wirusem HIV,
  - wirusa grypy typu A i B, a co za tym idzie możliwość podjęcia szybkiego działania
  w czasie epidemii i pandemii,
  - chorych powracających z krajów tropikalnych np. zakażonych malarią,
  - w kierunku zakażenia wąglikiem,
  - bakterii wyhodowanych z żywności,
  - skażenia wody,
  - chorych zakażonych bakteriami przenoszonymi przez kleszcze,
  - szybka i sprawna diagnostyka patogenów wywołujących zakażenie krwi ("sepsa").

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach może także przeprowadzać badania dla innych regionów Polski oraz krajów ościennych, które nie podjęły tak ważkiej decyzji i trudu wprowadzenia metody Real Time - PCR w diagnostyce mikrobiologicznej.
  Prawidłowość oraz wiarygodność wykonywania badań laboratoryjnych w WSSE w Katowicach została potwierdzona Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacyjnego AB 377 - wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

  Źródło: wsse.katowice.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym, real-time PCR (ang. real-time polymerase chain reaction) – czuła metoda analityczna stosowana w genetyce, biologii molekularnej i innych pokrewnych dziedzinach. Real-time PCR wykorzystując techniki fluorescencyjne, pozwala na monitorowanie ilości produktu reakcji w każdym cyklu prowadzonej reakcji PCR. Dzięki temu cała procedura analizy jest stosunkowo szybka i pozwala wyeliminować etap szacowania produktu po zakończeniu reakcji. Umożliwia ona także wgląd w kinetykę reakcji, a co za tym idzie pozwala na oszacowanie ilości produktu na początku reakcji, co jest niemożliwe w konwencjonalnej metodzie PCR. Ponadto dzięki temu, że amplifikacja kwasów nukleinowych i detekcja produktu odbywa się w jednym zamkniętym naczyniu, ryzyko zanieczyszczenia badanej próby jest minimalne. Metody real-time PCR nie należy mylić z metodą reverse transcription PCR (RT-PCR). Źródło zakażenia to siedlisko patogenów, takich jak wirusy, bakterie, pasożyty i grzyby chorobotwórcze. Może nim być osoba zarażona, przedmiot, żywność itp., które miały styczność z patogenem i są jego bezobjawowymi nosicielami, lub sami chorują na chorobę przez niego wywoływaną. Choroba cieszyńska świń (łac. Encephalomyelitis enzootica suum) – choroba zakaźna objęta zakazem szczepienia. Wywołują ją wirusy. Występują one w narządach i wydalinach chorych świń. Spotyka się też bezobjawowych nosicieli choroby. Wirus może być przenoszony przez owady i gryzonie oraz za pośrednictwem narzędzi i urządzeń transportowych. W przypadku zakażenia chorują zwykle wszystkie zwierzęta w chlewni.

  Rotawirusy (łac. rota = koło) – grupa wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae), będącą najczęstszą przyczyną biegunki wśród niemowląt i dzieci. Prawie każde dziecko na świecie w wieku 5 lat, przeszło co najmniej jedną infekcję spowodowaną przez rotawirusy. Ludzki organizm wytwarza odporność po każdej infekcji wywołanej tą grupą wirusów, dlatego zakażenia rotawirusowe są rzadkie u dorosłych. Wyróżnia się pięć głównych grup tego wirusa: A, B, C, D, oraz E z czego trzy (A, B i C) są zaraźliwe dla ludzi. Wirus z grupy A jest najbardziej powszechny i wywołuje 90% wszystkich infekcji rotawirusowych u ludzi. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego - (ang. Auditory Steady-State Response - ASSR) - elektrofizjologiczne odpowiedzi uzyskiwane przez podawanie bodźca akustycznego z częstotliwością powyżej 40Hz (do ok. 90Hz). Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego jest modyfikacją metody badania słuchowych potencjałów wywołanych średniolatencyjnych. Podawanie bodźca z dużą częstością, skutkuje sumowaniem przestrzennym poszczególnych składowych słuchowych potencjałów wywołanych średniolatencyjnych. Pozwala to na dużą automatyzację analizy wyników badania. Dodatkowo poprzez możliwość stosowania do stymulacji tonów modulowanych częstotliwościowo i amplitudowo uzyskuje się większy poziom stymulacji niż w klasycznym badaniu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Metoda może być zastosowana do oceny skuteczności aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.

  Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (śl. Dynkmal Ślůnskich Powstańcůw) – pomnik upamiętniający trzy wystąpienia zbrojne ludności śląskiej przeciwko władzom niemieckim, mające na celu wywalczenie przyłączenia Śląska do Polski. Znajduje się w pobliżu katowickiego ronda gen. Jerzego Ziętka przy alei Wojciecha Korfantego, w parku Powstańców Śląskich. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (śl. Dynkmal Ślůnskich Powstańcůw) − pomnik upamiętniający trzy wystąpienia zbrojne ludności śląskiej przeciwko władzom niemieckim, mające na celu wywalczenie przyłączenia Śląska do Polski. Znajduje się w pobliżu katowickiego ronda gen. Jerzego Ziętka przy alei Wojciecha Korfantego, w parku Powstańców Śląskich. IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach – publiczne liceum uniwersyteckie prowadzone przez Urząd Miasta Katowice przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

  Choroby ryb akwariowych stanowią duży problem szczególnie dla początkujących akwarystów. Ich powstawanie jest zwykle skutkiem zaniedbań - niewłaściwą temperaturą, składem chemicznym wody, nieodpowiednim pokarmem lub tzw. przerybieniem (zbyt dużo ryb w stosunku do objętości zbiornika). Osłabione w ten sposób ryby stają się łatwiejszym łupem dla bakterii, wirusów, grzybów, czy pasożytów. Częstą przyczyną zachorowań jest także wprowadzenie do akwarium z zewnątrz chorych ryb i roślin, lub zakażonych nosicieli chorób.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Bankowej 11B.

  Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – odsłonięty w 1993 pomnik Józefa Piłsudskiego znajdujący się na placu Bolesława Chrobrego, przed frontonem gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pomnik ustawiono tyłem do gmachu dawnej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych (obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego). Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Józef Szaflarski (ur. 21 listopada 1908 w Tarnowie, zm. 11 listopada 1989 w Katowicach) – geograf polski, profesor UJ w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Elektromiografia (EMG) – diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych (elektroneurografia) za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu. Elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni (pozwala ocenić m.in. ich zdolność do pracy). Aparat EMG czyli elektromiograf służy także często również do badania potencjałów wywołanych.

  Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego, instytucja naukowo-badawcza istniejąca w XX wieku w Katowicach przy ul. Granicznej. Została założona w 1957. Zajmowała się badaniem zjawisk społecznych Górnego Śląska i ich popularyzacją. Od 1971 podlegała Polskiej Akademii Nauk. Swą działalnością nawiązywała do istniejącego w latach 1934–1939 oraz 1945–1948 Instytutu Śląskiego w Katowicach. H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09.

  Dodano: 27.11.2009. 20:41  


  Najnowsze