• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W czwartek początek konferencji Kultury wczesnorolnicze nad Nilem w Poznaniu

  20.10.2010. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-22 października - w 70. rocznicę urodzin prof. Lecha Krzyżaniaka, wybitnego badacza pradziejów Afryki Północno-Wschodniej - w poznańskim Muzeum Archeologicznym odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom bliskim jego dorobkowi naukowemu. Wstęp na sympozjum jest wolny.

  Konferencja będzie miała charakter dwujęzyczny - w pierwszym dniu obrad wystąpią goście zza granicy. Nie zabraknie wspomnień dotyczących prof. Lecha Krzyżaniaka (1940-2004). Prof. Dietrich Wildung - dyrektor Muzeum Egipskiego w Berlinie, zaprezentuje refleksyjny referat na jego temat.

  Podczas spotkania będzie też mowa o stanowisku archeologicznym Kadero w Sudanie, które prof. Krzyżaniak badał przez wiele lat. Opowiedzą o nim m.in. prof. Michał Kobusiewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, prof. Wojciech Stankowski z Instytutu Geologii UAM w Poznaniu i prof. dr hab. Maria Kaczmarek z Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu.

  Po zakończeniu pierwszego dnia obrad o godz. 17.00 zostanie otwarta wystawa w Muzeum Archeologicznym pt. "Kadero. Zaginiony świat nad Nilem".

  Podczas drugiego dnia konferencji referaty zaprezentują liczni badacze prahistorii Afryki Północno-Wschodniej z ośrodków naukowych z całej Polski, m.in. prof. Krzysztof Ciałowicz z Instytutu Archeologii UJ czy prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

  Program imprezy jest dostępny na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Muzeum Petriego, właściwie Muzeum Archeologii Egipskiej Petriego (ang. Petrie Museum of Egyptian Archeology) – muzeum historii starożytnej Egiptu noszące imię angielskiego egiptologa prof. Williama Flindersa Petriego. Jest muzeum uniwersyteckim pod pieczą Instytutu Archeologii Uniwersytetu College London (UCL) w Londynie. Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Marceli Kosman (ur. 8 maja 1940 w Izbicy Kujawskiej) – polski historyk, prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego mistrzami naukowymi byli prof. Henryk Łowmiański i prof. Gerard Labuda. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Bogusław Antoni Gediga (ur. 13 stycznia 1933 w Radzionkowie), polski archeolog, prof. zw. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (em). Specjalizacja w zakresie archeologii pradziejowej, sztuki i religii wczesnośredniowiecznej, oraz wczesnej epoce żelaza Europy Środkowej , .

  Bogdan Kostrzewski (ur. 2 sierpnia 1915 w Poznaniu, zm. 12 kwietnia 1971 w Poznaniu) - docent, doktor, polski archeolog, muzeolog, długoletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, prowadził wykopaliska w Gieczu. Prywatnie był synem prof drJózefa Kostrzewskiego.

  Krzysztof Stryjkowski – prof. UAM, dr hab., zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, wiceprezes Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Pracownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze.

  Maria Karina Miśkiewicz, (ur. 1933 w Warszawie), prof. dr hab., archeolog. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim; pracowała w Państwowym Muzeum Archeologicznym, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wreszcie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie reaktywowała zamierającą Sekcję Archeologii Chrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Specjalizuje się w archeologii wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza i Podlasia. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – muzeum poświecone archeologii, zlokalizowane przy ulicy Wodnej w Poznaniu. Posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie.

  Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów: Idea powstania uczelni polsko-ukraińskiej w Lublinie sformułowana została w 1997 r. przez prof. Bohdana Osadczuka, znanego ukraińskiego emigracyjnego historyka i publicystę, profesora Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Szybko spotkała się z zainteresowaniem środowiska akademickiego Lublina. Przez lata popierał ją i propagował polski mediewista prof. Jerzy Kłoczowski, założyciel i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Ideę wsparł też redaktor Jerzy Giedroyc. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - muzeum wojskowe zlokalizowane w Poznaniu, na Starym Rynku 9, w obrębie bloku zabudowy śródrynkowej. Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.

  Dodano: 20.10.2010. 09:19  


  Najnowsze