• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Kawiarni Naukowej BiotechCafe o klonowaniu zwierząt - 28.02.2011, Warszawa

  24.02.2011. 13:30
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  O klonowaniu zwierząt, a w szczególności o technicznych możliwościach przywrócenia do życia wymarłych gatunków takich jak mamuty oraz o polskim projekcie restytucji tura - przodka bydła domowego - opowie 28 lutego w warszawskiej kawiarni naukowej BiotechCafe prof. Jacek Modliński z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

  Jak i po co klonuje się zwierzęta? Czy dysponując dzisiejszymi technikami biotechnolodzy już wkrótce sklonują dawno wymarłego mamuta? Czy dzięki pracom polskich biotechnologów tury znów opanują puszcze? Czy klonowanie to dobry sposób na zachowanie ginących gatunków zwierząt? Czy można zamówić sobie klonowanie domowego ulubieńca? W jaki sposób klonowanie zwierząt może pomóc ludziom oczekującym na transplantację narządów?

  Na te i podobne pytania postara się odpowiedzieć prof. Jacek Modliński, kierownik Zakładu Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Prof. Modliński od lat siedemdziesiątych zajmuje się problemami związanymi z klonowaniem ssaków i embriologią eksperymentalną ssaków. Jest również m. in. członkiem Komitetu Biotechnologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz przewodniczącym Rady Naukowej Polskiej Fundacji Odtworzenia Tura.

  Początek spotkania o godz. 18.00 w kawiarni Francuska30,

  ul. Francuska 30, Saska Kępa,Warszawa.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt.

  Alina Czarnomska (ur. 1927, zm. 12 marca 2007) – polska biolog, kierownik Zakładu Biologii Nowotworów oraz Zakładu Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, przewodnicząca Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych Polskiej Akademii Nauk.

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jastrzębcu koło Warszawy zajmujący się genetyką molekularną, immunogenetyką, cytogenetyką, embriologią doświadczalną i biotechnologią, a także pod­stawami genetycznymi fizjologii stresu i etologii zwierząt.

  Tomasz Motyl (ur. w 1948 r.) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjologia zwierząt, prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych na tymże wydziale. W swej pracy badawczej specjalizuje się w fizjologii zwierząt, zwłaszcza w cytofizjologii. Autorutorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wypromował 14 doktorów nauk weterynaryjnych. Jest kierownikiem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego. Jest członkiem Senatu SGGW, Senackiej Komisji Nauki, Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. Na niwie łowieckiej pełni funkcję prezesa koła łowieckiego „Puszczyk” w Warszawie, przewodniczącego Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej oraz jest członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Za swoja wielostronną działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową „Za zasługi dla SGGW” oraz nagrodzony licznymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi.

  Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt - państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, której głównym zadaniem jest ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, kontrola hodowli i rozrodu oraz dostarczanie informacji na ten temat.

  Wymarłe zwierzęta holocenu – gatunki i podgatunki zwierząt wymarłych lub prawdopodobnie wymarłych w holocenie, a w szczególności w epoce określanej jako antropocen, z podaniem obszaru występowania oraz przybliżonej daty wymarcia. W wykazie ujęto gatunki i podgatunki zwierząt ujęte w Czerwonej Księdze IUCN w kategorii EX (extinct – wymarłe) oraz te, które zostały uznane za prawdopodobnie wymarłe na podstawie innych publikacji. Najlepiej rozpoznane zostały gromady ssaków i ptaków. W danych IUCN zgromadzono nazwy 735 zwierząt uznanych za wymarłe po roku 1500 n.e.

  Anatomia zwierząt (czasem używana bywa nazwa zootomia, zoon- zwierzę) - gałąź szeroko pojętej anatomii, traktująca o anatomii szczegółowej poszczególnych gatunków zwierząt, jak również o anatomii porównawczej zwierząt.

  Dodano: 24.02.2011. 13:30  


  Najnowsze