• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Warszawie konferencja nt. ochrony wiedzy tradycyjnej

  11.04.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak chronić prawem wiedzę tradycyjną i folklor? Przedstawienie bogatego i wielopłaszczyznowego dorobku Polski w tym zakresie to jeden z celów konferencji "Dziedzictwo i nowoczesność. Ochrona wiedzy tradycyjnej w Polsce i na świecie", organizowanej 15 kwietnia w Warszawie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (URP) oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

  "Wiedza tradycyjna oraz folklor, jako dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, wpisują się w historię lokalną określając tożsamość kulturową danej społeczności. Osiągnięcia często wypracowywane przez pokolenia zyskują dziś nowe znaczenie - są wykorzystywane komercyjnie np. jako produkty lecznicze, kulinarne lub design oraz różne elementy zdobnicze. Ich znaczenie dla gospodarki, a jednocześnie wartość niematerialna, jaką stanowią dla danej społeczności, pociągają za sobą konieczność ukształtowania systemu ich ochrony" - tłumaczy rzecznik prasowy UPRP Adam Taukert.

  Konferencja jest organizowana z okazji obchodzonego 26 kwietnia Światowego Dnia Własności Intelektualnej, pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska.

  Wezmą w niej udział liczni producenci działający w oparciu o wiedzę tradycyjną. Zaprezentują oni dorobek różnych regionów Polski. Konferencji będą towarzyszyć: wystawa Fundacji "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło, ekspozycja chronionych polskich produktów spożywczych, prezentacja produktów benedyktyńskich i ekspozycja przygotowana przez oo. Bonifratrów

  Udział w spotkaniu, obok ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, ministra rolnictwa Marka Sawickiego i ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego, zapowiedział m.in. John Alty - prezes Urzędu Własności Intelektualnej z Wielkiej Brytanii, Wend Wendland z WIPO, Vladia Borisova z Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Bułgarii. Gospodarzem konferencji będzie dr Alicja Adamczak, prezes UP RP

  Prezentacja resortu kultury będzie dotyczyła wiedzy tradycyjnej w ratyfikowanych przez Polskę konwencjach, m.in. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Resort środowiska omówi Konwencję Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej oraz Ramową Konwencję o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.

  Wykład pt. "Folklor i dzieła folklorystyczne w świetle prawa własności intelektualnej" wygłosi prof. Maria Poźniak-Niedzielska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast dr Iwona B. Mika z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpi z wykładem "Ochrona wiedzy tradycyjnej - moda czy realna potrzeba?"

  Najlepsze polskie praktyki w zakresie łączenia tradycji z nowoczesnością zaprezentuje m.in. Muzeum Etnograficzne i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

  Konferencja "Dziedzictwo i nowoczesność. Ochrona wiedzy tradycyjnej w Polsce i na świecie" odbędzie się w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. (Krakowskie Przedmieście 66) w Warszawie.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Day - święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (organizację wyspecjalizowaną ONZ, ang. WIPO) obchodzone corocznie 26 kwietnia od 2001 roku.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Dodano: 11.04.2011. 00:19  


  Najnowsze