• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Warszawie uczczą pamięć prof. Kazimierza Michałowskiego

  17.12.2011. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Kazimierz Michałowski i jego spuścizna" to tytuł spotkania naukowego, które odbędzie się 20 grudnia w Warszawie. Wydarzenie poświęcone założycielowi polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej organizuje Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Spotkanie naukowe jest organizowane z okazji 110-lecia urodzin i trzydziestej rocznicy śmierci tego wybitnego naukowca. Jak informują organizatorzy, szczególną okazją do uczczenia pamięci prof. Michałowskiego jest opracowanie jego dorobku, który jest przechowywany Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie oraz w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie.

   

  "Oprócz zaprezentowania nieznanych dotąd dokumentów, fotografii, listów, rękopisów ze spuścizny profesora, spotkanie naukowe jest również okazją do sformułowania pytania o możliwość zachowania i popularyzacji spuścizny Kazimierza Michałowskiego, przechowywanej również przez inne instytucje, z którymi był związany" - czytamy w zaproszeniu.

  Spotkanie odbędzie się w sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72).

  Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 wystąpieniem dr Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN w Warszawie. O godz. 10.20 prof. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych) opowie o ochronie dziedzictwa kulturowego. Prof. Karol Myśliwiec (dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) o godzinie 10.40, a dr Stefan Jakobielski o godzinie 11.00 przybliżą postać prof. Michałowskiego w swoich wspomnieniach. Po krótkiej przerwie, o godzinie 11.40 usłyszymy wystąpienie na temat archiwów archeologów przechowywanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Opowie o nich dr Andrzej Szczepaniak. Dwa ostatnie wystąpienia (godz. 12.00 i 12.20) skoncentrują się na archiwum prof. Michałowskiego przechowywanym w PAN. Anna Szepańska i dr Andrzej Klubiński przybliżą założenia wystawy wirtualnej na temat jubilata.

  Prof. Kazimierz Michałowski (1901-1980) był z wykształcenia archeologiem, egiptologiem i historykiem sztuki. Założył Katedrę Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1937 roku został kierownikiem pierwszej polskiej ekspedycji badawczej w Egipcie działającej we współpracy z Francuzami. Dzięki tym wykopaliskom stworzono galerię sztuki egipskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1959 roku założył w Kairze Stację Archeologii Śródziemnomorskiej (obecnie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW noszące imię jego założyciela), która co roku koordynuje działania licznych polskich misji archeologicznych i konserwatorskich.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Elżbieta Jastrzębowska - prof. dr hab., historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej. Studiowała archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Kazimierza Michałowskiego i Anny Sadurskiej oraz archeologię chrześcijańską w Rzymie i Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie się doktoryzowała pod kierunkiem profesora Waltera N. Schumachera. Habilitowała się w roku 1993, tytuł profesora uzyskała w roku 2001. Od 1990 r. wykłada sztukę rzymską, wczesnochrześcijańską i wczesnobizantyjską na UW. W latach 2005-2009 kierowała Stacją Naukową PAN w Rzymie. Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Archiwum Polskiej Akademii Nauk - instytucja naukowa i naukowo - pomocnicza jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie), utworzona na podstawie Uchwały nr 167/53 Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk w celu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, udostepniania spuścizn naukowców i materiałów archiwalnych wytworzonych przez instytucje Polskiej Akademii Nauk, w szczególności przez instytuty naukowe PAN.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Muzeum Historii Polski w Warszawie – muzeum, którego zadaniem jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji wolnościowych. Akt powołania i statut placówki podpisał 2 maja 2006 na Zamku Królewskim w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, w obecności premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Tymczasowa siedziba muzeum mieści się przy ulicy Senatorskiej 35.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (ang. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, w skrócie PCMA) - samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pod obecną nazwą istnieje od 1990 roku. Do głównych celów Centrum należy organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze. Prace Centrum są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Oprócz prowadzenia badań terenowych do zadań Centrum należy kompleksowa dokumentacja znalezisk, publikacja wyników badań. Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze.

  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Kazimierz Józef Marian Michałowski (ur. 14 grudnia 1901 w Tarnopolu, zm. 1 stycznia 1981 w Warszawie) – polski archeolog, egiptolog, historyk sztuki, członek PAN, twórca polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej.

  Joachim Śliwa (ur. 1940) – prof. dr. hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się zagadnieniami sztuki i archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. Od roku 1998 kieruje Zakładem Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu UJ. Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie. W 1975 obronił rozprawę habilitacyjną. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Studia Palmyreńskie – rocznik prezentujący wyniki badań archeologicznych w Palmyrze w Syrii. Periodyk wydaje od 1966 roku Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (PCMA). Inicjatorem powołania pisma był Kazimierz Michałowski.

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był historyk średniowiecza prof. dr Tadeusz Manteuffel.

  Dodano: 17.12.2011. 14:33  


  Najnowsze