• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W warszawskiej Kawiarni Naukowej bioetyk opowie o zarodkach

  15.03.2012. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Joanna Różyńska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego spróbuje odpowiedzieć na pytanie "Czy zarodek to już człowiek?" podczas marcowej Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 19 marca.

  Czy zarodek to już człowiek? Kiedy powstaje człowiek, czy zarodek to już ludzkie życie? Czy jest osobą, czy ma takie same prawa jak my, a może to tylko grupa komórek? Takie pytania będzie zadawać podczas spotkania dr Joanna Różyńska, laureatka Nagrody Polityki dla młodego naukowca.

  "Dzięki rozwojowi biologii i medycyny możemy manipulować zarodkami ludzkimi pozaustrojowo, możemy je badać, prowadzić badania naukowe i przygotowywać do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. W przyszłości być może będziemy w stanie zmieniać genom zarodków, ulepszać je, czynić je zdrowszymi, mądrzejszymi, żyjącymi dłużej ludźmi. Te wszystkie nowe wyzwania biomedycyny stawiają nas przed pytaniem:, czym lub kim jest zarodek?" - zapowiada spotkanie filozof.

  Jak zauważają organizatorzy, kwestie statusu najwcześniejszych form ludzkiego życia są jednymi z podstawowych problemów, wokół których koncentrują się dyskusje dotyczące etycznej i prawnej dopuszczalności stosowania zapłodnienia pozaustrojowego, diagnostyki przedimplantacyjnej, prowadzenia badań naukowych na zarodkach czy klonowania terapeutycznego.

  Zapowiedź spotkania można znaleźć na stronie: http://youtu.be/s_jxClT2FN4

  Spotkanie z badaczką rozpocznie się o godz. 18 w Kawiarni Skwer w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 60a).

  Kawiarnia Naukowa rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku. Spotkania odbywają się od października do czerwca, w trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania są bezpłatne.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Diagnostyka preimplantacyjna (ang. preimplantation genetic diagnosis, PGD) jest metodą pozwalającą na genetyczną analizę komórek jajowych przed lub po zapłodnieniu bądź też zarodków przed podaniem ich do macicy przyszłej matce. PGD pozostaje w ścisłym związku z technikami wspomaganego rozrodu (zapłodnieniem in vitro). Kryterium animacji – jedno z kryteriów rozwojowych człowieczeństwa, a więc prób odpowiedzi na pytanie, kiedy rozwijający się zarodek (a więc człowiek w sensie opisowym) staje się osobą moralną (a więc człowiekiem w sensie normatywnym). Kryterium neurologiczne – jedno z kryteriów rozwojowych człowieczeństwa, a więc prób odpowiedzi na pytanie, kiedy rozwijający się zarodek (a więc człowiek w sensie opisowym) staje się osobą moralną (a więc człowiekiem w sensie normatywnym).

  ICSI (ang. Intracytoplasmic sperm injection) – rodzaj procedury zapłodnienia in vitro, polegający na wprowadzeniu plemnika do cytoplazmy komórki jajowej. Wskazaniem do zastosowania tej techniki są zwykle nieprawidłowe wyniki badania nasienia, nie dające pewności zapłodnienia nawet w warunkach in vitro. Stosuje się ją również wtedy, gdy wykonywane w przeszłości próby zapłodnienia pozaustrojowego kończyły się niepowodzeniem. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka. Embriologia, endogeneza (gr. embryon – zarodek) – nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów zwierzęcych (w tym człowieka) i roślinnych. Zajmuje się procesem rozwojowym charakterystycznym dla zwierząt i roślin wielokomórkowych, rozmnażających się płciowo, obejmującym okres od zapłodnienia do opuszczenia osłonek jajowych (w przypadku zwierząt jajorodnych) lub organizmu matki w czasie porodu (w przypadku zwierząt żyworodnych) lub wytworzenia nasion u roślin. Embriologia jest jednym z pośrednich dowodów teorii ewolucji.

  Embriogeneza, rozwój zarodkowy – rozwój zarodka, który rozpoczyna się w chwili zapłodnienia, aż do momentu wydostania się (klucia) zarodka z osłon jajowych (u jajorodnych) lub do opuszczenia układu rozrodczego samicy (urodzenie u żyworodnych). Agamospermia – jeden z dwóch głównych rodzajów apomiksji. Proces rozmnażania wegetatywnego stwierdzony u niektórych roślin kwiatowych, polegający na rozmnażaniu za pomocą nasion, w których zarodek powstaje bez zapładniania komórki jajowej (partenogeneza) lub z innej komórki woreczka zalążkowego (apogamia).

  Embrionalne komórki macierzyste (ang. Embryonic Stem Cell – ESC) – komórki, które mogą dać początek wszystkim możliwym tkankom. Komórki macierzyste pięciodniowego zarodka mogą rozwinąć się w dowolny typ komórek i teoretycznie zastąpić uszkodzone komórki, których organizm nie jest w stanie odtworzyć.

  Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.

  Dodano: 15.03.2012. 10:33  


  Najnowsze