• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty MIKROBIOT 2010 na Uniwersytecie Łódzkim

  30.08.2010. 00:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 200 uczestników z całej Polski i z zagranicy przyjedzie do Łodzi na warsztaty MIKROBIOT 2010. Spotkanie "Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska" odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 9-10 września.

  Warsztaty, prowadzone w języku angielskim, organizuje Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. Współorganizatorami spotkania są: Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. W organizację konferencji włączyli się naukowcy z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi.

  Celem warsztatów ma być utworzenie platformy dla nawiązania interdyscyplinarnej współpracy między badaczami z różnych stron świata, reprezentujących różne punkty widzenia. Wezmą w nich udział profesorowie, adiunkci, asystenci, doktoranci i studenci oraz osoby pracujące w laboratoriach i firmach pozauczelnianych.

  "Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęło 17 wybitnych naukowców z Europy i Stanów Zjednoczonych, w tym 3 profesorów uczestniczących w pierwszej edycji warsztatów MIKROBIOT 2008 - poinformowała PAP prof. dr hab. Wiesława Rudnicka, kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ.

  "Wygłoszonych zostanie 30 referatów, w tym 14 przez wykładowców zagranicznych - wylicza profesor. - Zaprezentowanych będzie też około 100 plakatów przez młodszych badaczy."

  Pierwsza edycja warsztatów MIKROBIOT odbyła się 2 lata temu. Jak wspomina prof. Rudnicka, "sukces tamtej konferencji, nawiązana współpraca między polskimi badaczami i zagranicznymi wykładowcami, owocne dyskusje towarzyszące obradom oraz wyrażane zainteresowania samych uczestników zainspirowały nas do organizacji MIKROBIOT 2010."

  Prof. Rudnicka podkreśla, że organizatorzy chcieli stworzyć atmosferę, która sprzyjałaby dyskusji młodych badaczy - również studentów - z wybitnymi naukowcami z wiodących ośrodków naukowych Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

  Wśród gości zagranicznych są m.in.: prof. dr Milton da Costa (University of Coimbra, Portugalia) prezes Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych i prof. dr Catherine Sautes-Fridman (University of Pierre and Marie Curie w Paryżu, Francja) - prezes Europejskich Towarzystw Immunologicznych, prof. dr Wolf Fridman, dyrektor Cordeliers Research Centre w Paryżu, prof. dr Hans-Curt Fleming - dyrektor Biofilm Centre University of Duisborg-Essen, Niemcy i prof. dr James Oliver (University of North Carolina, USA) - ekspert FAO przy WHO.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Marek Gabriel Niemiałtowski (ur. 29 marca 1945, zm. 15 czerwca 2014 w Warszawie) – polski lekarz weterynarii, specjalista w zakresie immunologii i mikrobiologii, prof. dr hab. nauk weterynaryjnych, przewodniczący Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (PAN).

  Bridging Eastern & Western Psychiatry (BE&WP) (ros. Мост между Восточной и Западной психиатрией) jest stowarzyszeniem non-profit europejskich psychiatrów, które promuje nawiązywanie współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń między psychiatrami z Europy środkowo-wschodniej i zachodniej. Zostało ono założone w 2002 przez grupę psychiatrów i psychologów, naukowców z europejskich uczelni. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli: Prof. Maria Luisa Figueira, oraz Prof. Mario Di Fiorino. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych. Mark Cornwall - prof., brytyjski historyk, zajmujący się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Wykładowca na University of Southampton. Sekretarz Forum of British, Czech and Slovak Historians.

  Józef Banaszak (ur. 1947) – prof. dr hab., zoolog, ekolog, znawca europejskich pszczół, autor (współautor i redaktor) ponad 350 publikacji, w tym 40 książek. Dyrektor Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bygdoszczy. Redaktor naczelny Polskiego Pisma Entomologicznego (od 2005). Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

  Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur.

  Walter Kaegi - prof., amerykański historyk (bizantynista). W 1965 uzyskał doktorat na Harvard University. Wykładowca na University of Chicago. Zofia Danilewicz-Stysiak (ur. 18 listopada 1922, zm. 9 września 2013) – polski stomatolog, prof. dr hab. n. med., wieloletni dyrektor Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej (AM) w Łodzi oraz kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej na tejże uczelni.

  Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta B. Zajonca (ISS UW) to interdyscyplinarna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego o statusie "jednostki podstawowej". Instytut powstał w 1991 w wyniku porozumienia podpisanego w 1990 roku przez władze University of Michigan, Ministra Edukacji Narodowej RP i Rektora UW. Jej głównym promotorem ze strony amerykańskiej był znany psycholog Robert Zajonc (1923-2008), który w 2010 został patronem instytutu. ISS jest w myśl tej umowy partnerem Insitute for Social Research (ISR) działającego w strukturach University of Michigan. ISS jest także krajowym reprezentantem Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi celami ISS są obserwacja procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych zachodzących w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej, wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy badaczami z Polski, krajów Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów zachodnich, analiza porównawcza różnych perspektyw teoretycznych oraz wypracowanie metod zbierania i przetwarzania danych. Osiedle Jana Czarnockiego - osiedle w centrum Kielc o zabudowie blokowej w kształcie prostokąta (osiedle zamykają ulice: od wschodu - Tarnowska, zachodu - Żeromskiego, północy - Seminaryjska, południa - Prosta). 8. lipca 2010 roku osiedle im. prof. J. Czarnockiego odłączyło się od SBM Pionier i stworzyło nową Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową im. prof. J. Czarnockiego.

  Dodano: 30.08.2010. 00:20  


  Najnowsze