• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty na temat Jak skutecznie zapewnić krajowe środki finansowe na rzecz klimatu?, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  28.03.2011. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniu 31 marca 2011 r. w Londynie (Zjednoczone Królestwo) odbędą się warsztaty zatytułowane "Jak skutecznie zapewnić krajowe środki finansowe na rzecz klimatu?".

  Finansowanie obietnic złożonych na międzynarodowych konferencjach, takich jak te w Kioto, Cancun czy w Kopenhadze, nadal pozostaje w fazie realizacji. Choć na poziomie globalnym wyłania się pewna struktura, nadal brakuje informacji na temat działań podejmowanych na szczeblu krajowym. Przy czym zdaniem ekspertów to właśnie poziom krajowy ma zasadnicze znaczenie dla działań takich, jak monitorowanie, sprawozdawczość i weryfikacja.

  Podczas warsztatów przedstawione zostaną szczegółowe wyniki finansowanego przez UE projektu "Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020". Głównym punktem programu będą dwa studia przypadków w zakresie finansowania działań w związku ze zmianą klimatu oraz współpracy na rzecz rozwoju. Poruszone zostaną trzy kwestie:
  - jak przedstawia się relacja między współpracą na rzecz rozwoju a zmianą klimatu;
  - jakiego rodzaju struktury instytucjonalne powstają do obsługi finansowania działań w związku ze zmianą klimatu;
  - jakie są główne wyzwania wobec skutecznego osiągania rezultatów z perspektywy kraju darczyńcy i kraju przyjmującego.

  Projekt EDC 2020, finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego, miał na celu poprawę zrozumienia przez europejskich decydentów i interesariuszy kwestii wyzwań wyłaniających się przed inicjatywami i polityką rozwoju UE poza Unią.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  WAA – Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów powstało 26.11.2002, a jego celem są działania na rzecz wspierania rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuk wizualnych, sztuki nowych mediów, twórczości muzycznej, literackiej i audiowizualnej oraz pomoc na rzecz inicjowania działalności twórców.

  WAA – Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów powstało 26.11.2002, a jego celem są działania na rzecz wspierania rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuk wizualnych, sztuki nowych mediów, twórczości muzycznej, literackiej i audiowizualnej oraz pomoc na rzecz inicjowania działalności twórców.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Transition Towns (pol. Miasta Przemian; synonimy angielskie: Transition network (małe n) lub Transition Movement) – oddolny ruch ogólnoświatowy na rzecz dostosowania się do zmniejszającej się ilości paliw kopalnych, zmian klimatu i wahań ekonomicznych, również mający na celu stworzenie silniejszych i szczęśliwszych społeczności ludzkich. Kierunki oddolnego działania ruchu są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, ustalanymi odgórnie m.in. na konferencjach ONZ, np. „Mamy tylko jedną Ziemię” w Sztokholmie (1972) oraz podczas Szczytów Ziemi 1992 i 2002, i wdrażanymi w programie edukacyjnym UNESCO Teaching and Learning for a Sustainable Future (dział Sustainable communities; marzec 2010).

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Dodano: 28.03.2011. 11:17  


  Najnowsze