• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • We wrześniu XVI Festyn Archeologiczny w Biskupinie

  10.08.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Ruś znana i nieznana" - to temat XVI Festynu Archeologicznego, który organizuje w dniach 18-26 września Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Wśród atrakcji imprezy, m.in. inscenizacja ważnych momentów w dziejach Rusi, walka wojów z jednej z moskiewskich szkół fechtunku, prezentacja rzemiosła z Białorusi, Rosji i Ukrainy, koncerty zespołów muzyki dawnej i wystawa prezentująca bogatą przeszłość naszych wschodnich sąsiadów.

  "Tym razem tytuł festynu kieruje naszą uwagę na naszych pobratymców mieszkających na wschodzie. Choć często wydaje się nam, że znamy kulturę Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, ale często są to stereotypy, z którymi chcielibyśmy walczyć" - wyjaśniają organizatorzy na stronie internetowej Muzeum.

  Ruś Kijowska - pierwsze państwo ruskie - przyjęła chrzest z Bizancjum. Jak przypominają organizatorzy, nie tylko grecki rys chrześcijaństwa lecz i związki kulturowe i polityczne z Bizancjum stanowią po dziś dzień ważny element cywilizacyjnego dorobku Słowian Wschodnich. W IX i X wieku równinne tereny zamieszkiwały plemiona Polan (okolice Kijowa), Drewlan, Krywiczy, Tywerców, Wołynian, Wiatyczy i Siewierzan. Do połowy XII wieku Ruś Kijowska jednoczyła ziemie między Bugiem a Dnieprem.

  Więcej informacji na temat imprezy na stronie: www.biskupin.pl ESZ

  PAP - Nauka Polsce

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską . Biskupin Wykopaliska – wąskotorowy przystanek osobowy w Biskupinie, w województwie kujawsko-pomorskim. Znajduje się przy wejściu do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W rozkładach jazdy oraz na tablicach stacyjnych przystanek ma nazwę "Biskupin". Bułgaria należy do najstarszych państw słowiańskich. Jej mieszkańcy mówią językiem z grupy języków południowosłowiańskich, bardzo wcześnie przyjęli chrzest i posługują się cyrylicą - pismem używanym przez wschodnich i południowych Słowian. W rzeczywistości jednak pierwsze państwo bułgarskie zostało stworzone przez turecki lud Protobułgarów, który - na przestrzeni wieków, szczególnie po przyjęciu chrześcijaństwa - ulegał procesowi slawizacji. Protobułgarzy - plemiona pochodzenia tureckiego - dotarli do Europy zapewne w II wieku naszej ery. Początkowo zasiedlili rozległe stepy pomiędzy morzami Czarnym i Kaspijskim, a w połowie IV wieku kraje kaukaskie. Od końca V wieku zaczęli podejmować zbrojne wyprawy przeciwko Bizancjum.

  Chrzest Rusi – proces masowego przyjęcia i rozszerzenia chrześcijaństwa (chrystianizacji) na ziemiach Rusi Kijowskiej. Jako datę symboliczną przyjmuje się chrzest Włodzimierza oraz masowy chrzest mieszkańców Kijowa, a także innych miast, w Dnieprze w roku 988 (podaje się również rok 989), na polecenie wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego. Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy jest oddziałem Muzeum Podlaskiego. Mieści się w nim stała ekspozycja wnętrz pałacowych z XVIII i XIX wieku. Muzeum gromadzi eksponaty i dokumenty związane z historią pałacu i jego właścicieli, oraz meble i wyroby rzemiosła artystycznego z XVIII i XIX wieku. W działalności edukacyjno-oświatowej poprzez różne formy zajęć interaktywnych w przystępny sposób przybliża sztukę, kulturę i obyczaje minionych epok.

  Muzeum Narodowe w Tokio (jap. 東京国立博物館 Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan), skrót: TNM – najstarsze i największe muzeum w Japonii, założone w 1872. Muzeum gromadzi dzieła sztuki oraz obiekty archeologiczne z obszaru Azji, a szczególnie Japonii. Posiada zbiór ponad 110 tys. obiektów, wśród których 87 uznanych jest za skarby narodowe oraz 610 za znaczące wartości kulturowe (stan na lipiec 2005). Muzeum prowadzi również badania naukowe i organizuje imprezy edukacyjne związane z jego zbiorami. Wiatycze, Wiaticze, Węcicze – plemię słowiańskie, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji. Prawdopodobnie od IX do XII wieku zamieszkiwali nad górną Oką i górnym Donem. W X wieku podbici przez Ruś Kijowską. Ich protoplastą miał być Wiatko.

  Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 – obraz olejny Jana Matejki otwierający cykl Dzieje cywilizacji w Polsce, namalowany jako ostatni między 13 stycznia a 7 lutego 1889. Początkowo miał nosić tytuł Chrzest króla Mieczysława, ale ostatecznie Matejko zdecydował się obok sceny przyjęcia chrztu przedstawić wprowadzenie zachodniej cywilizacji na ziemie Polan wraz z przybyciem księżniczki czeskiej Dobrawy, które nastąpiło w 965 – stąd data w tytule dzieła. Obecnie obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, ale znajduje się w depozycie Zamku Królewskiego. Historia Białorusi – obejmuje dzieje białoruskiego państwa, narodu oraz ziem wchodzących dziś w skład Republiki Białorusi od czasów pierwszych migracji słowiańskich na te ziemie po XXI wiek.

  Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy Dziesięcinna (ukr. Церква Різдва Богородиці Десятинна) – niezachowana do naszych czasów cerkiew prawosławna w Kijowie, na Górze Zamkowej. Była to pierwsza kamienna świątynia chrześcijańska na terenie Rusi.

  Dawid Arianites: Dawid Arianites (grecki: Δαυίδ Ἀριανίτης) był wysoko postawionym bizantyjskim dowódcą wojskowym. Data jego narodzin i śmierci jest nieznana, źródła wspominają tylko o jego służbie w cesarskiej armii na początku XI wieku.


  Muromcy (Muroma, Morom, Muromowie) – lud ugrofiński spokrewniony z Mordwinami, który w I pierwszym tysiącleciu naszej ery zamieszkiwał basen Oki. Podstawę ich gospodarki stanowiły uprawa roli i łowiectwo. W późniejszym okresie Muromcy zostali zhołdowani przez Ruś Kijowską, a następnie zasymilowani przez Słowian, mając udział w formowaniu etnosu rosyjskiego. Do XI wieku stanowili większość etniczną na terenach, które zamieszkwali, do XVI wieku ulegli asymilacji. Od tego ludu pochodzi nazwa miasta Murom, niegdyś ważnego ośrodka politycznego Rusi i stolicy udzielnego księstwa. W okolicach tego miasta do dzisiaj spotyka się osoby wywodzące swoje pochodzenie od Muromców. Księstwa ruskie - udzielne księstwa, wchodzące w skład Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego, Księstwa Halicko-Wołyńskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, oraz powstałych po rozpadzie niektórych z wymienionych państw, funkcjonujące od IX do XVI wieku.

  Literatura białoruska – literatura w języku białoruskim, która powstała na ziemiach współczesnej Białorusi, jak i poza jej granicami. Jej geneza sięga czasów Rusi Kijowskiej, gdy rozpoczęło się kształtowanie piśmiennictwa staroruskiego. Wyodrębnienie się literatury białoruskiej nastąpiło na przełomie XIV–XV wieku, a jej rozkwit przypadł na XVI–XVII wiek. Księstwo perejasławskie – jedno z księstw udzielnych Rusi Kijowskiej XI-XIII wieku ze stolicą w Perejasławiu. Zlokalizowane było na południowym wschodzie Rusi na lewym brzegu Dniepra. Graniczyło od zachodu z Wielkim Księstwem Kijowskim, od północy z księstwem czernihowskim, od stron południowej i wschodniej ze stepem i dlatego narażone było na najazdy koczowników. W 1054 roku, po śmierci Jarosława Mądrego, znalazło się pod władzą Wsiewołoda Jarosławicza. W połowie XII wieku księstwo popadło w zależność od Kijowa. W 1155 roku zostało podbite przez Jerzego Dołgorukiego i oddane jego synowi Glebowi. Odtąd należało do książąt włodzimiersko-suzdalskich. W 1239 roku Perejasław został zniszczony na skutek najazdu tatarskiego i księstwo upadło. W drugiej połowie XIV wieku ziemie niegdysiejszego księstwa perejasławskiego zostały włączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Dodano: 10.08.2010. 01:17  


  Najnowsze