• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węże faraona i wybuchające wulkany na pikniku chemicznym IChF PAN

  31.05.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wybuchające wulkany, zmieniające kolory "magicznie" płyny, wijące się węże faraona to kilka z eksperymentów, które będą mogli zobaczyć goście pikniku chemicznego, który odbędzie się 3 czerwca w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Z okazji Międzynarodowego Roku Chemii zorganizowały go najlepsze polskie instytucje naukowe.

  Główne obchody Międzynarodowego Roku Chemii odbędą się 2 i 3 czerwca w na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Bronisław Komorowski.

  W pierwszym, zamkniętym dla publiczności dniu zaplanowano spotkania przedstawicieli świata nauki i przemysłu. "Chcemy zaprezentować naszym gościom, jak wielki potencjał tkwi w polskiej chemii" - zapowiada dyrektor naukowy IChF PAN prof. Robert Hołyst.

  Podczas spotkania naukowego "Wiodąca rola chemii w rozwoju cywilizacyjnym" prof. Janusz Lipkowski opowie o współpracy instytucji chemicznych w Polsce, a prof. Bogdan Marciniec o misji chemii we współczesnym świecie. Historię i przyszłość instytutów chemicznych PAN przedstawi prof. Janusz Jurczak, a prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz wygłosi prelekcję pt. "Chemia a życie".

  Drugi dzień obchodów, 3 czerwca, będzie już otwarty dla wszystkich zainteresowanych chemią.

  Uczniowie szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w Magicznym Turnieju "Chemiczny Harry Potter". Jak informują organizatorzy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, jest to rodzaj gry miejskiej, w której trzyosobowe drużyny będą rywalizować o puchar. Aby go zdobyć, trzeba będzie poznać niuanse sporządzania rozmaitych eliksirów, wytropić wskazówki rozmieszczone na terenie pokazów i rozwiązać chemiczne zagadki.

  Rejestracja drużyn zacznie się o godz. 9, a sam dwugodzinny turniej ruszy o 11.30.

  Gimnazjaliści i licealiści będą się mogli wykazać w konkursach indywidualnych, a po nich wziąć udział w ciekawych wykładach o chemii. Młodzi słuchacze dowiedzą się, co można zrobić ze zwykłego cukru, jak powstała tablica Mendelejewa i jak zminiaturyzować laboratoria chemiczne.

  Jedną z największych atrakcji pikniku będą pokazy szczególnie efektownych doświadczeń, które z uwagi na odczynniki lub charakter reakcji mogą być bezpiecznie przeprowadzone tylko przez profesjonalnych chemików. Instytut Chemii Fizycznej PAN zaprezentuje m.in. wybuchające wulkany, płyny "magicznie" zmieniające kolory, wijące się węże faraona i chemiczne ogrody z rosnącymi w oczach, różnokolorowymi "roślinami". Odważni będą mogli napić się w ciemni świecącego napoju.

  "To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez sam Instytut Chemii Fizycznej PAN. Oprócz nas organizatorami imprezy jest kilkanaście innych instytucji chemicznych, każda z własnym programem pokazów" - podkreśla dr Roman Luboradzki z IChF PAN.

  Wśród organizatorów obchodów Międzynarodowego Roku Chemii znajdują się: Instytut Chemii Organicznej PAN, Komitet Chemii PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Chemii Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Instytut Farmaceutyczny oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

  Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Rok Chemii 2011 ma zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład chemii w rozwój ludzkości i kluczową rolę tej dziedziny wiedzy dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Obchody mają podkreślić znaczenie chemii w rozwiązywaniu globalnych wyzwań cywilizacyjnych, zwiększyć zainteresowanie młodzieży tematyką chemiczną oraz stymulować współpracę między instytucjami naukowymi i badawczymi. W Polsce Międzynarodowy Rok Chemii 2011 zbiega się z uchwalonym przez sejm Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

  Obchody Międzynarodowego Roku Chemii odbędą się 2 i 3 czerwca na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW. Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach (dawniej – „Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach”, IChN) – instytut badawczy, działający od roku 1958 w dziedzinie chemii nieorganicznej, a przede wszystkim technologii chemicznej i inżynierii procesowej.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji.

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Jacek Waluk (ur. 1952 w Warszawie) - polski fizykochemik zajmujący się zagadnieniami spektroskopowymi. Profesor, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Fotochemii i Spektroskopii w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek rady naukowej Instytutu.

  Stanisław Zieliński (ur. 1920, zm. 10 czerwca 2010) – polski chemik, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie katalizy i chemii koordynacyjnej, prodziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Ogólnej i Syntezy Katalizatorów na Wydziale Chemii UAM. Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Włodzimierz Kołos (ur. 6 września 1928 w Pińsku, zm. 3 czerwca 1996 w Warszawie) – polski fizyk i chemik, jeden z twórców współczesnej chemii kwantowej, najbardziej znany z pionierskich prac w dziedzinie bardzo dokładnych obliczeń struktury elektronowej małych cząsteczek. Profesor, kierownik grup badawczych Instytutu Badań Jądrowych (1961-1966) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1965-1996). Upamiętniony medalem Kołosa przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Uniwersytet Warszawski. Marek Trojanowicz (ur. 30 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski chemik, profesor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii analitycznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących). Zbigniew Sojka (ur. 28 czerwca 1955 w Lubaczowie) – polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2003–2009 kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Od 2000 roku kierownik Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego oraz Wydziałowo-Środowiskowej Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego, Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych.

  Dodano: 31.05.2011. 00:40  


  Najnowsze