• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego przyjedzie na Pola Grunwaldzkie

  09.07.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bp Bruno Platter, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego przyjedzie 15 lipca na Pola Grunwaldzkie, na uroczystości 600-lecia jubileuszu wielkiej bitwy. Wówczas na polach pod Stębarkiem odbędą się uroczystości organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

  Bp Bruno Platter potwierdził PAP podczas konferencji prasowej w Rynie (warmińsko-mazurskie), że otrzymał zaproszenie z Kancelarii Prezydenta i je przyjął.

  Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego bp Platter kończący pobyt na Warmii i Mazurach, podziękował za zaproszenie od samorządowców z gminy Purda, powiatu olsztyńskiego i prezydenta Olsztyna. Zaznaczył, że dzięki temu kilkudniowemu pobytowi miał okazję poznać kraj i ludzi.

  Przypomniał, że Zakon Krzyżacki istnieje od ponad 800 lat, ale - jak wyjaśnił - to nie jest ten sam Zakon sprzed wieków. "Zmienialiśmy się wraz z upływem czasu i podejmowaliśmy inne wyzwania, wytyczaliśmy sobie nowe cele" - powiedział Wielki Mistrz.

  Obecnie zakon obok pracy duszpasterskiej prowadzi szeroką działalność charytatywną. Oprócz szkół i szpitali prowadzi także domy pomocy i opieki nad osobami starszymi oraz ośrodki dla uzależnionych.

  Podkreślił, że jednym z głównych powodów przyjazdu na Warmię było przypomnienie postaci pierwszego warmińskiego biskupa Anzelma (wyświęcony w 1250 roku - PAP), który był członkiem Zakonu Krzyżackiego. Wraz z bp. Anzelmem Kościół Warmiński rozpoczął poczet swoich biskupów.

  "To fascynująca postać także dla współczesnego człowieka, bo oprócz tego, że bp Anzelm stworzył podstawy kościoła na Warmii, był także dyplomatą i jako legat papieski miał możliwość wpływania na ówczesną Europę" - podkreślił bp Platter. Zaznaczył, że już wówczas Europa była zjednoczona a władze kościelne i świeckie współdziałały ze sobą.

  "Mogliśmy się przekonać podczas tej wizyty dzięki bp Anzelmowi, że to wspaniałe mieć wspólną historię i współdziałać na rzecz regionu" - powiedział.

  W sobotę Wielki Mistrz Zakonu odsłonił ufundowany przez Zakon Krzyżacki głaz poświęcony bp. Anzelmowi na trakcie biskupów w Bałdach pod Olsztynem. Tym pradawnym szlakiem wjeżdżali na Warmię nowo mianowani biskupi, którzy byli w tym miejscu witani przez wiernych.

  Mistrz Zakonu pytany o negatywny wizerunek Krzyżaków w Polsce powiedział, że ten negatywny obraz ukształtował się, gdy Zakonu Krzyżackiego na tych terenach już nie było, a polityka prowadzona przez Prusy ten pejoratywny obraz Zakonników Krzyżackich utrwaliła.

  Podkreślił, że Zakon wciąż pracuje nad tym, by być postrzeganym obiektywnie, głównie poprzez swoją działalność. Prof. Udo Arnold, historyk zajmujący się dziejami Zakonu zaznaczył, że począwszy od 1974 roku naukowcy z Polski i Niemiec mają okazję organizowania wspólnych konferencji na temat historii i stosunków polsko-krzyżackich.

  "Choć bitwa pod Grunwaldem jako inscenizacja przedstawiana jest jako zwycięstwo wojsk polskich i sprzymierzonych, to cieszymy się, że nie jest pokazywana jako wzajemne zwalczanie się narodów polskiego i niemieckiego" - podkreślił.

  Jak zapowiedział Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego bp Bruo Platter, weźmie on udział w uroczystościach 15 lipca, tak zwanych "Grunwaldzkich wiciach". Planowana jest wówczas inscenizacja przybycia Króla Władysława Jagiełły, Księcia Witolda oraz Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena wraz z chorągwiami konnymi. Tego samego dnia po południu w obozie Wielkiego Mistrza odprawiona zostanie także msza w rycie trydenckim w oprawie średniowiecznej.

  Jednak największą atrakcją jubileuszu 600-lecia bitwy pod Grunwaldem będzie widowisko z udziałem tysięcy rycerzy, które odbędzie się 17 lipca w sobotę. Organizatorzy spodziewają się nawet 200 tysięcy widzów. ALI

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bruno Platter OT (ur. 21 marca 1944 w Unterinn am Ritten) – duchowny rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego, wielki mistrz, opat zakonu krzyżackiego od 2000. Wielki marszałek zakonu krzyżackiego, niem. der Ordensmarschal lub Oberstmarschall – zastępca wielkiego mistrza w dowodzeniu wojskami, a na wypadek nieobecności wielkiego mistrza – wodzem sił zbrojnych zakonu. W obecności wielkiego mistrza dowodził taborami. Podczas pokoju dbał o wyszkolenie wojskowe wojsk krzyżackich, w wyprawie wojennej pilnował porządku marszów, obozowania, wysyłał straże. Bez pozwolenia jednak obecnego wielkiego mistrza nie miał prawa zaczynać bitwy. W Prusach był jednocześnie komturem królewieckim i na nim spoczywał obowiązek obrony zakonu od strony Litwy. Wielki skarbnik zakonu krzyżackiego (niem. der Obersttressler) – prowadził rachunkowość i zarządzał skarbem państwa. Stan skarbu był u Krzyżaków tajemnicą państwową, lecz do zarządu skarbu miał wgląd wielki komtur, a nadto malborski komtur domowy rozporządzał pieniędzmi na potrzeby bieżące dworu wielkiego mistrza (służbę, pocztę, budownictwo, itd.). Do skarbca zakonnego były trzy klucze: jeden z nich piastował skarbnik, a dwa pozostałe - wielki mistrz i wielki komtur.

  Wielki komtur, arcykomtur (niem. Großkomtur) – zastępca wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w zarządzaniu państwem (można powiedzieć, że był odpowiednikiem dzisiejszego premiera i ministra spraw wewnętrznych). Na wypadek niebezpieczeństwa, pod nieobecność wielkiego mistrza miał prawo dysponowania siłami zbrojnymi zakonu. Podczas pokoju zarządzał arsenałami, produkcją amunicji, magazynami zbożowymi, a w czasie wojny pełnił rolę oboźnego i głównego intendenta armii. Podlegał mu transport lądowy i wodny. Był też jednym z dwóch urzędników, którzy obok wielkiego mistrza piastowali klucze do skrzyni, w której była zamknięta pieczęć zakonu. Pomocnikiem wielkiego komtura był wicekomtur, inaczej mały komtur. Heinrich von Schwelborn, także Henryk tucholski (zm. 15 lipca 1410). Z pochodzenia Frank, był członkiem zakonu krzyżackiego i komturem tucholskim w latach 1404–1410. Uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem po stronie zakonu krzyżackiego, gdzie dowodził dziewiętnastą chorągwią.

  Ulrich von Jungingen (Ulryk von Jungingen) (ur. 1360 w Hohenfels, zm. 15 lipca 1410 pod Grunwaldem) – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1407-1410. Miecze grunwaldzkie – dwa nagie miecze przekazane królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle i wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi przez heroldów wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena.

  Friedrich (Fryderyk) von Wallenrode (ur. w ?, zm. 15 lipca 1410 pod Grunwaldem) − Wielki marszałek zakonu krzyżackiego. Zginął w bitwie pod Grunwaldem. Prusy Zakonne (faktycznie państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] albo Prusy Krzyżackie, niem. Deutschordensland in Preußen albo Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226. Państwo Zakonne było państwem, które przez setki lat obejmowały nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i Estonię (Łotwę i Estonię do czasu, gdy zakon krzyżacki w Prusach nie przejął zakonu kawalerów mieczowych). Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork.

  Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego – zwierzchnicy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

  Marian Tumler OT (ur. 21 października 1887 w Nördersberg, południowy Tyrol, zm. 18 listopada 1987 w Wiedniu), austriacki duchowny katolicki, wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1948-1970.

  Albrecht Hohenzollern, niem. Albrecht von Brandenburg-Ansbach (ur. 17 maja 1490, zm. 20 marca 1568 w Tapiewie) – ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego przed sekularyzacją, w latach 1511-1525. Wystąpił z niego razem ze znaczną liczbą innych rycerzy, co praktycznie zakończyło działalność zakonu w Prusach. 10 kwietnia 1525 złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu w Krakowie (nazwany później hołdem pruskim) i od tego czasu, aż do śmierci w 1568 r. sprawował władzę książęcą w dawnym państwie zakonnym przemianowanym na Prusy Książęce.

  Dodano: 09.07.2010. 00:17  


  Najnowsze