• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybuchowa grudniowa kawiarnia naukowa w Warszawie

  18.12.2009. 17:53
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Czy świat może istnieć bez chemii i chemików? Nad odpowiedzią na to pytanie będą się głowić uczestnicy ostatniej w tym roku kawiarni naukowej w Warszawie. Spotkanie 21 grudnia organizują jak zwykle Uniwersytet Warszawski, Festiwal Nauki i tygodnik "Przekrój".

  Jak zapowiada prof. Magdalena Fikus z Instytutu Biofizyki i Biochemii PAN - jedna ze inicjatorek i założycielek kawiarni - podczas spotkania prowadzący pokaża, że "czasami związek atomów jest trwały jak rodzina wszechpolaków, a czasem trudny do utrzymania jak małżeństwa Liz Taylor lub burzliwy jak przygody bohaterki +Seksu w wielkim mieście+. Gdyby przyjrzeć im się bliżej, losy związków chemicznych okażą się nie mniej ciekawe od historii zapełniających rubryki towarzyskie kolorowych pism".

  Głównym przewodnikami po świecie chemicznych wiązań i cząsteczek. Będą: prof. Mieczysław Mąkosza z Politechniki Warszawskiej oraz studenci koła chemików "Flogiston".

  Spotkanie zapowiada się hucznie i wybuchowo! - podkreśla prof. Fikus.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU.

  Magdalena Maria Fikus (ur. 13 maja 1936 w Krakowie) – polska biolog, specjalizująca się w biochemii, biochemii kwasów nukleinowych, biofizyce komórki, inżynierii genetycznej. Propagatorka i popularyzatorka nauki w Polsce. Kwasowość potencjalna (bierna) – to sumaryczne, całkowite stężenie wszystkich związków chemicznych w układzie, spełniających definicję kwasów Bronstedta pomnożone przez średnią liczbę potencjalnie kwasowych atomów wodoru przypadającą na jedną cząsteczkę tych związków. Pojęcie to jest stosowane głównie w technologii żywności i czasami w mikrobiologii.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. prof.zw.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński - urodził się 4 marca 1938r. W Warszawie. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1965 roku. Rozpoczyna karierę naukową uzyskując kolejno: w 1975r – tytuł doktora, w 1984r – doktora habilitowanego a w 2001 tytuł profesora i w 2007r profesora zwyczajnego PW.

  Kawiarnia „?” (Кафана ?, Кафана Знак Питања/Kafana ?, Kafana Znak Pitanja) – jedna z najbardziej znanych zabytkowych kawiarni w Belgradzie (ul. Kralja Petra 6). Założona w 1823 r. przez Księcia Miloša, była następnie prowadzona przez doktora Ećima Toma i stąd nosiła nazwę „Kawiarnia-restauracja Ećima Toma”. Kiedy jednak przemianowano ją (jeszcze w 1. połowie XIX w.) na „Kawiarnię Katedralną”, zaprotestowały władze duchowne, widząc w tej nazwie brak poszanowania dla domu Bożego, jakim jest katedra, mimo że – właśnie przez poszanowanie – właściciel zakazał palenia tytoniu przed wejściem do kawiarni. Ponieważ rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności takiej nazwy dla kawiarni przeciągało się, właściciel ugodowo zdjął szyld z nazwą „Kawiarnia Katedralna” i zawiesił w tym miejscu szyld ze znakiem zapytania: „?”. Problem nazwy do dzisiaj nie został rozwiązany i zapewne poszedłby w zapomnienie, gdyby nie to, że w międzyczasie nazwa „?” przyjęła się na tyle, iż dzisiaj kawiarnia pod tą nazwą i z szyldem „?” jest atrakcją turystyczną miasta.

  ANOPS (skrót od Analizator Okresowych Przebiegów Szumowych) – seria polskich komputerów przeznaczonych do wspomagania badań z dziedziny biomedycyny, konstruowanych na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), współpracowano przy tym z Akademią Medyczną w Warszawie. Kierownikiem zespołu konstruującego te urządzenia był prof. Konrad Fiałkowski.

  Sławomir Mazurek (ur. 1960) - dr hab., prof. nadzw., pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, współpracownik Zespołu Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, znawca historii rosyjskiej myśli religijno-filozoficznej. Stanisław Biniecki (ur. 29 lipca 1907 w Sławnie, zm. 3 maja 1999) – polski farmaceuta (1933 r. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), lekarz (1944 r. – Uniwersytet Warszawski) i chemik (1958 r. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Od 1947 prof. ndzw. dr hab. n. farm., specjalista technologii chemicznej środków leczniczych w Akademii Medycznej w Warszawie. W 1958 r. uzyskał stopień naukowy prof. zw. W latach 1964–1968 był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Stefan Rywik ( ur. w 1931, zm. 22 września 2013) – polski lekarz, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie epidemiologii kardiologicznej, pracownik IV Kliniki Chorób Wewnętrznych i Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Akademii Medycznej w Warszawie, zastępca dyrektora do spraw naukowych i członek rady naukowej Instytutu Żywności i Żywienia, członek zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii.

  Izomeria optyczna - rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną. Pary takich izomerów nazywa się enancjomerami, a ich istnienie jest związane z cechą związków chemicznych zwaną chiralnością. Enancjomery danego związku stanowią swoje wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane. Czasami do izomerów optycznych zalicza się również diastereoizomery, które nie są jednak swoimi odbiciami lustrzanymi. Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:

  Dodano: 18.12.2009. 17:53  


  Najnowsze