• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyławianie uczuć z tekstu naturalnego w celu wyszukania i ekstrakcji informacji, Bruksela, Belgia

  16.07.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Wyławianie uczuć z tekstu naturalnego w celu wyszukania i ekstrakcji informacji" (Sentiment Elicitation from Natural Text for Information Retrieval and Extraction, SENTIRE).

  Ze względu na wiele trudnych problemów badawczych i ogromne zróżnicowanie zastosowań praktycznych, eksploracja opinii i analiza uczuć stały się w ostatniej dekadzie niezwykle aktywnymi obszarami badań. Większa część prowadzonych obecnie prac dotyczy analizy uczuć w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. Choć tego typu algorytmy są w większości niezwykle wydajne, nie generują wyników zrozumiałych dla człowieka, gdyż niewiele wiemy jak i dlaczego otrzymywane są wartości wynikowe.

  Wszystkie tego typu podejścia opierają się jednakże na strukturze składniowej tekstu, która jest odległa od sposobu, w jaki umysł człowieka przetwarza język naturalny. Kolejna generacja systemów eksploracji opinii może wykorzystać techniki, które potrafią lepiej uchwycić zasady koncepcyjne rządzące uczuciem oraz wskazówki wyrażające te koncepcje od powstania w umyśle człowieka do werbalizacji.

  Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców z dziedziny eksploracji opinii i analizy uczuć, aby podzielić się informacjami o najnowszych badaniach nad wyszukiwaniem informacji społecznych i ich zastosowaniem zarówno w obszarach badań akademickich, jak i w sektorach przemysłowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer. System generujący język naturalny przekształca informacje zapisane w bazie danych komputera na język łatwy do odczytania i zrozumienia przez człowieka. Zaś system rozumiejący język naturalny przekształca próbki języka naturalnego na bardziej formalne symbole, łatwiejsze do przetworzenia dla programów komputerowych. Wiele problemów NLP wiąże się zarówno z generacją, jak i rozumieniem języka np. model morfologiczny zdania (struktura słów), który komputer powinien zbudować, jest potrzebny zarazem do tego by zdanie było zrozumiałe, jak i gramatycznie poprawne. Text REtrieval Conference (TREC) jest to seria warsztatów skupiająca się na wyszukiwaniu informacji w różnych obszarach badawczych lub ścieżkach (tracks). TREC jest współfinalizowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) oraz Disruptive Technology Office departamentu obrony USA. TREC powstało w 1992 jako cześć programu TIPSTER. Zadaniem TREC jest wspieranie i popieranie badań związanych z wyszukiwaniem informacji poprzez zapewnienie infrastruktury niezbędnej do ewaluacji metod wyszukiwania tekstu na dużą skalę. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Text mining(eksploracja tekstu) – ogólna nazwa metod eksploracji danych służących do wydobywania danych z tekstu i ich późniejszej obróbki. Elizabeth Curtis Sittenfeld (ur. w 1975) – amerykańska pisarka, która opublikowała dwie powieści: Szkołę uczuć (ang. Prep) i The Man Of My Dreams, która jeszcze nie ukazała się w Polsce.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Demonstracja (łac. demonstratio - wskazanie, inaczej manifestacja) – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę.

  Temperatura ciała człowieka w dużej mierze zależy od miejsca pomiaru, pory dnia oraz poziomu aktywności danej osoby. Wbrew powszechnej opinii nie istnieje jedna, stała, wartość temperatury ciała dla wszystkich osobników. Analiza przestrzenna to procedura wykonywana na danych geograficznych z użyciem technik i metod dostępnych w oprogramowaniu do Systemów Informacji Geograficznej mająca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. Pokaż obszary położone w odległości nie większej niż X metrów od szkół podstawowych, których wartość jest mniejsza niż Y złotych za metr kwadratowy.

  Dodano: 16.07.2012. 18:26  


  Najnowsze