• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wymiana między zarządzaniem informacjami a strategią eDiscovery, Monachium, Niemcy

  07.09.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 listopada 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Wymiana między zarządzaniem informacjami a strategią eDiscovery" (Information Governance and eDiscovery Strategy exchange).

  Intensywny wzrost ilości dostępnych danych coraz bardziej utrudnia funkcjonowanie korporacyjnych działów prawnych w przypadku sporów i postępowań kontrolnych organów nadzorczych. Takie sytuacje coraz częściej zdarzają się w Europie, dlatego dysponowanie najlepszymi narzędziami do gromadzenia, analizy, przeglądu i rozporządzania dokumentami ma rozstrzygające znaczenie. Organizacje muszą efektywnie zarządzać danymi, pozostając na bieżąco ze stale ewoluującymi technologiami, rozmaitymi zagrożeniami i zachowaniami pracowników.

  Wydarzenie poświęcone będzie wyzwaniom stawianym przez ten intensywny wzrost ilości informacji elektronicznych, a także praktycznym aspektom holistycznego podejścia do zarządzania informacjami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kontact - program do zarządzania informacjami osobistymi (PIM---Personal Information Manager). Program integruje inne programy wchodzące w skład pakietu KDE i umozliwia zarządzanie m.in. pocztą elektroniczną, kanałami RSS, czy kalendarzami. Akonadi jest usługą przechowywania oraz zarządzania informacjami osobistymi (PIM), danymi i metadanymi. Jest to jeden z "filarów" (core technologies) projektu KDE4, jednakże jest ona przeznaczona do stosowania z każdym środowiskiem graficznym. MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  EpesiCRM jest darmową i open source’ową (licencja MIT) aplikacją internetową do zarządzania informacjami biznesowymi. Służy do gromadzenia, porządkowania, łączenia i dzielenia się informacjami między ludźmi w firmie lub w organizacji. Zbudowana jest na stworzonej w tym celu wysokopoziomowej platformie PHP. Jej struktura jest modułowa, więc może być łatwo zmieniana i dostosowywana do różnych potrzeb biznesowych. Składa się z wielu funkcji, jak zarządzanie kontaktami, firmami, zadaniami i innymi zestawami danych, które można łatwo dzielić z innymi, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Blue Ant to aplikacja internetowa do zarządzania projektem stworzona przez firmę proventis. Oferuje wiele funkcji w zakresie planowania, zarządzania, analizy i controllingu projektów i zasobów. Posiada mapy wiedzy dające przegląd wymaganych i aktualnych kompetencji pracowników. Zintegrowane Web Services pozwalają na integrację z istniejącymi systemami komputerowymi.

  Zarządca informacji osobistej (ang. Personal Information Manager) - program do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, jak zadania, kontakty czy terminy. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Zarządzanie marką ( ang. brand management, branding ) – technika marketingowa, zajmująca się wprowadzeniem na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, tak aby osiągać maksymalne zyski ze sprzedaży produktów danej marki oraz wszelkie działania służące wzbudzeniu wśród nabywców skojarzeń marki z danym produktem i dbanie o jej pozytywny wizerunek. Budowanie marki stanowi istotny element w późniejszych zyskach firmy. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej danej marki wymaga ciągłego reagowania na zmiany które zachodzą w jego otoczeniu. W zależności od sytuacji na rynku, specjaliści stosują różne strategię zarządzania markami, aby osiągnąć założone cele. Zarządzaniem marką zajmuje się opiekun marki ( ang. brand manager). Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) to funkcja biznesowa, często w ramach zarządzania cyklem życia produktu, odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie.

  Audyt środowiskowy – oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

  System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Zarządzanie z wizją - filozofia zarządzania oparta na prognostycznym podejściu do organizacji i systemów zgodnie z modelem Nadlera. Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy. Lista systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych – zawiera zestawienie ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  Dodano: 07.09.2012. 17:17  


  Najnowsze