• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbliża się XLVI Szkoła Matematyki Poglądowej

  03.01.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Algebra grafów, przenikanie się różnych dziedzin informatyki i matematyki, niestandardowe rozwiązania zadań geometrycznych, niektóre aspekty gier niezdeterminowanych, czyli takich w których nikt nie wygrywa, dowody twierdzeń matematycznych uzyskiwane przy pomocy komputerów  - to niektóre tematy referatów, jakie zostaną wygłoszone podczas najbliższej, XLVI Szkoły Matematyki Poglądowej.

  Spotkanie Szkoły odbędzie się w dniach 28 stycznia - 1 lutego pod Warszawą (dokładne miejsce będzie jeszcze ustalone). Jego motywem przewodnim będzie pokazanie przykładów tzw. podejścia niestandardowego w matematyce i naukach pokrewnych. Jak piszą organizatorzy na stronie internetowej (www.msn.ap.siedlce.pl/smp), cel tej edycji Szkoły można opisać jako poznawanie ścieżek nowych, zaskakujących i szerzej nieznanych matematycznej społeczności. ,,Przejście takiej ścieżki to nie tylko inny sposób dotarcia do znanego miejsca, ale także szansa na piękne i zadziwiające widoki po drodze" - deklarują.

  Szkoła Matematyki Poglądowej jest organizowana od 1987 roku przez zespół osób z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz innych, mniejszych ośrodków. Spotkania są przeznaczone dla młodej kadry matematyków z całej Polski i służą propagowaniu matematyki powiązanej z innymi naukami, nawet tak pozornie od niej odległymi jak językoznawstwo, malarstwo czy literatura.

   W Szkołach uczestniczy średnio około 60 osób. Każda Szkoła składa się z 26 odczytów (po 45 minut każdy) prowadzonych przez 26 różnych wykładowców, w większości matematyków, ale również przyrodników, humanistów, artystów itp. W tej edycji na przykład gościem specjalnym będzie prof. Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, która wygłosi referat na temat historii, metod i perspektyw terapii genowej.

   PAP- Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

   agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Szkoła Nauk ŚcisłychDawna szkoła wyższa w Warszawie, obecnie autonomiczna część Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która interdyscyplinarnie kształci studentów w zakresie matematyki, fizyki i chemii.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Instytut Informatyki jest jednym z dwóch instytutów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (drugim jest Instytut Matematyki UJ).

  Katarzyna Hałkowska - polska matematyk, specjalizują się w algebrze, algebrze uniwersalnej i logice matematycznej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (od 1994 roku Uniwersytet Opolski). Przez wiele lat współpracowała z prof. Jerzym Słupeckim i u jego boku uzyskała kolejno stopnie naukowe: doktora oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 2002-2008 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto wykładała w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

  Krzysztof Ciesielski (ur. 24 sierpnia 1956) – polski matematyk, pracownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator matematyki.

  Dodano: 03.01.2011. 00:19  


  Najnowsze