• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zrównoważone 2 kółka, Bruksela, Belgia

  04.09.2012. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 18 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Zrównoważone 2 kółka" (Sustainable2Wheels).

  Wraz z koncentracją przeważającej większości światowej populacji w miastach, władze napotykają trudności w zapewnieniu infrastruktury transportowej zaspokajającej potrzeby obywateli. W wielu największych miastach na świecie większość mieszkańców nadal korzysta z prywatnych samochodów. W ten sposób zwiększają oni zatory na drogach i podwyższają poziom emisji gazów cieplarnianych.

  W czasie konferencji zaproponowany zostanie system transportu, który wnosi wkład w zrównoważone środowisko miejskie poprzez minimalizację negatywnego oddziaływania przy jednoczesnym korzystaniu z gospodarczego i kulturalnego rozwoju środowiska miejskiego. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji współczesnych rowerów, rowerów elektrycznych, skuterów i motocykli, zwłaszcza tych przystosowanych do transportu miejskiego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bike-sharing – system samoobsługowego korzystania z rowerów publicznych w miastach (wypożyczalnie rowerów). Promowany jest w dużych aglomeracjach miejskich do poruszania się na bliskie odległości, dla zmniejszenia zatorów w ulicznym ruchu samochodowym, ograniczania emisji spalin i poprawy zdrowia mieszkańców. Eliminuje podstawowe wady roweru prywatnego, jakimi są: trudności w parkowaniu, narażenie na kradzież i wysokie koszty zakupu oraz użytkowania. Veturilo, Warszawski Rower Publiczny – system bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, działający w ramach ZTM w Warszawie od sierpnia 2012 roku. System funkcjonuje przez 9 miesięcy w roku, od marca do listopada. Nextbike – niemiecka sieć bezobsługowych wypożyczalni rowerów, działająca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Nowej Zelandii i Turcji, dysponująca 10000 rowerów. Najwięcej punktów sieci znajduje się w Zagłębiu Ruhry (ok. 3000 rowerów w 300 punktach jako Metropolradruhr). Projekt ten, wraz z NorisBike (punkty w Norymberdze), był dofinansowany kwotą dziesięciu milionów euro z niemieckiego ministerstwa transportu za innowacyjny system wypożyczania rowerów.

  Rozbieżność kół: Rozbieżność kół, to inaczej odwrotność zbieżności kół - tzn. takie ustawienie przednich kół, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest większa niż z tyłu. Rozbieżność kół mierzy się w milimetrach na wysokość osi ich obrotu przy ustawieniu kół do jazdy na wprost, jednak dane o rozbieżności w milimetrach odnoszą się tylko do konkretnych wielkości obręczy kół, co należy uwzględnić, jeśli montowane są obręcze kół o innych wymiarach. Rozbieżność kół stosuje się wówczas, gdy poprzeczne drążki kierownicze są umieszczone przed osią lub samochodach o przednim napędzie. Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu (w ciągu godziny, doby czy roku) przemieścić się przez określony element transportowej infrastruktury liniowej lub punktowej.

  program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach. Metro w Brukseli (franc.: Métro de Bruxelles, nid.: Brusselse metro) – system szybkiej podziemnej kolei miejskiej znajdujący się w Brukseli (Belgia).

  Opole Bike, Opolski System Rowerów Publicznych – system bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, działający w Opolu od czerwca 2012 roku. Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314].

  Tramwaje w Poznaniu (z gwary poznańskiej bimby, l.poj. – bimba) – system komunikacji tramwajowej działający w Poznaniu i należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. działającego na zlecenie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

  Substancja (zanieczyszczenie środowiska) – pojęcie zdefiniowane w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z zasadami IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control), w celu stosowania jednakowych w krajach UE zasad określania stopnia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. W artykule 3 Ustawy (Definicje i zasady ogólne) stwierdzono:

  Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. (MZA) w Warszawie – przedsiębiorstwo transportowe, obsługujące na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, linie autobusowe na terenie Warszawy oraz sąsiednich miejscowości. Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie.

  Belgacom – największa firma telekomunikacyjna w Belgii z siedzibą w Brukseli. Została założona przez państwo w 1930 roku pod nazwą Régie des Télégraphes et Téléphones. Pakiet większościowy należy nadal do państwa. Oferuje dostęp do telefonii stacjonarnej pod marką Belgacom i do telefonii komórkowej pod marką Proximus. Jest właścicielem działającej w Luksemburgu i Liechtensteinie firmy Tango oraz największego portalu w Belgii Skynet. Zatrudnia 16 tys. pracowników. Jest częścią indeksu giełdowego Bel 20.

  Dodano: 04.09.2012. 15:17  


  Najnowsze