• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tworzywo sztuczne ekologiczne

  07.09.2009. 15:16
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  Polscy naukowcy uzyskali sztuczne tworzywo podlegające naturalnemu rozkładowi.

  Badania zespołu naukowców pod kierunkiem prof. dr. hab. Wacława Leszczyńskiego z Akademii Rolniczej we Wrocławiu umożliwiły uzyskanie ulegającego naturalnemu rozkładowi tworzywa na bazie skrobi ziemniaczanej. Może być ono zastosowane na skalę przemysłową do wytwarzania opakowań, m.in. na spożywcze produkty suche oraz na różnego rodzaju materiały nieżywnościowe.

  Dzięki skrobi wzrasta w tworzywie wytrzymałość na rozciąganie, rozpuszczalność w wodzie i wodochłonność. Mimo to pozostaje odporne na działanie rozpuszczalników organicznych oraz farb, olejów i środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych.

  Po rocznym procesie degradacji następuje 50-proc. ubytek masy, a pozostałość staje się porowata i krucha.

  W Polsce odpadów opakowań z tworzyw syntetycznych powstaje rocznie ok. 500 tys. ton, na 2005 r. przewiduje się ich 650 tys. ton. Metody ich utylizacji są bardzo kosztowne. W takiej sytuacji kompromisowym rozwiązaniem jest stosowanie tworzyw składających się z substancji syntetycznych i naturalnych.

  Tekst
  Źródło: gazeta.pl 08.07.2002r.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Celuloid – najstarsze termoplastyczne (mięknie w temp. ok. 90°C) tworzywo sztuczne. W jego skład wchodzą: nitroceluloza (70-74%), kamfora (20-30%) oraz barwniki i wypełniacze (1,5-3%). Tworzywo to otrzymuje się przez plastyfikację azotanu celulozy w kamforze. Jest łatwopalne, a także mało odporne na działanie związków chemicznych oraz światła. Rozpuszcza się w estrach, ketonach oraz mieszaninie alkoholu z eterem. Fenoplasty – tworzywa sztuczne na bazie żywic otrzymywanych w wyniku polimeryzacji fenolu i formaldehydu. Pierwsza metoda utwardzenia żywicy formaldehydowej dająca zastosowanie przemysłowe do wyrobu tworzyw sztucznych została opracowana w latach 1907-1908 przez Leo Hendrika Baekelanda. Wydarzenie to stało się jednocześnie narodzinami przemysłu syntetycznych tworzyw sztucznych, czyli tworzyw, do produkcji których używa się składników otrzymanych również na drodze syntetycznej, a nie pochodzenia naturalnego. Pierwotnie tworzywa te były nazywane od nazwiska wynalazcy bakelitem, choć sam bakelit to tylko jedna z odmian tego typu tworzyw. Tworzywo – materiał, który w procesie produkcyjnym przerabia się, nadając mu wymagany kształt. Tworzywa dzielą się na naturalne i sztuczne.

  Polimery biodegradowalne (polimery biodegradalne, polimery biowchłanialne, ang. biodegradable polymers, bio-decomposable plastic) to tworzywa sztuczne powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji czyli rozkładu biologicznego. Polimery w pełni biodegradowalne są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus. Polimer uważa się za biodegradowalny jeśli w całości ulega rozkładowi przez bakterie w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy. Polimery biodegradowalne mogą być rozkładane w środowisku przez mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby. W wielu przypadkach produktami rozkładu są dwutlenek węgla i woda. Oksy-biodegradacja, oxo-biodegradacja – proces rozkładu tworzyw sztucznych polegający na ich rozdrabnianiu wspomaganym przez czynniki zewnętrzne w coraz mniejsze odłamki, które szybciej ulegają właściwej biodegradacji. Jest możliwa dzięki dodaniu do tworzywa prodegradantu w stężeniu odpowiednim do materiału. Wyroby oksy-biodegradowalne zaczęto produkować około 10 lat temu.

  PLASTPOL - Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - największa we Wschodniej Europie impreza targowa w branży tworzyw sztucznych organizowana przez Targi Kielce. Na PLASTPOLU prezentowany jest ogół zagadnień od wczesnych etapów produkcji plastiku do jego utylizacji i recyklingu. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z maszynami, formami i narzędziami wykorzystywanymi do przetwórstwa tworzyw, oraz z zastosowaniami systemów informatycznych dotyczących produkcji. Tworzywo termoplastyczne – tworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własności lepkiego płynu. Tworzywa termoplastyczne można kształtować przez tłoczenie i wtryskiwanie w podwyższonej temperaturze a następnie szybkie schłodzenie do temperatury użytkowej.

  Selective laser sintering – jedna z metod druku 3D wykorzystywana w przemyśle do szybkiego prototypowania i wytwarzania gotowych elementów. W metodzie tej kolejne, bardzo cienkie warstwy materiału (zwykle tworzywo sztuczne) nakładane są maszynowo, a następnie laser utwardza wybrane punkty. Nieutwardzony proszek jest następnie usuwany i otrzymywany jest gotowy przedmiot. Plastyfikacja (zmiękczanie) tworzyw sztucznych polega na domieszkowaniu polimerów będących głównym składnikiem tych tworzyw różnego rodzaju substancjami, które nadają im elastyczność, powodują że są mniej kruche i obniżają temperaturę ich zeszklenia.

  Styropian (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) – to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie wstępnie spienionych granulek polistyrenu zawierających porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje się przez podgrzanie granulek zazwyczaj parą wodną. Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach (powstałych ze wspomnianych granulek), wewnątrz których znajduje się pianka polistyrenowa. Komórki są ze sobą połączone i występują między nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilość i wielkość zależy od gęstości materiału), co uwidacznia się na przełomie styropianu. Jest to materiał nieodporny na działanie wielu rozpuszczalników organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejów, smarów.

  Astralon – zastrzeżona nazwa własna przezroczystego tworzywa sztucznego firmy Dynamit Nobel, będącego kopolimerem chlorku winylu i akrylanu metylu, którego zasadniczą cechą jest wysoka stabilność wymiarowa przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności oraz odporność na światło. Jest to tworzywo odporne chemicznie, gładkie, łatwo zmywalne, dzięki czemu można na nim nanosić tymczasowe rysunki oraz stosować nietrwałe przyklejanie innych elementów.

  Rotomoulding (inaczej: formowanie rotacyjne) to technika formowania tworzyw sztucznych. Forma do formowania rotacyjnego dzieli się na 2 lub więcej części, jest zasypywana proszkiem lub granulatem tworzywa sztucznego, następnie jest umieszczana w piecu (temperatura około 200 °C) które w tym czasie przechodzi w stan płynny. Po wyjęciu z pieca forma jest następnie obracana względem dwóch osi tak, aby płynne tworzywo osadziło się na ściankach formy. Następnie forma jest ochładzana i otwierana, wyciągany jest gotowy detal. Matryca może też być zalewana płynnym tworzywem. Bakelit – najstarsze syntetyczne tworzywo sztuczne (fenolowo-formaldehydowe tworzywa sztuczne). Technologia produkcji bakelitu została wynaleziona przez Leo Hendrika Baekelanda na początku XX wieku (1907-1909).

  Blister - rodzaj opakowania, składającego się ze sztywnego spodu (np kartonu) i sztywnego przezroczystego tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne jest tak wyprofilowane, by możliwe było zobaczenie tak zapakowanego produktu, który jest umieszczony między tymi warstwami.

  Dodano: 07.09.2009. 15:16  


  Najnowsze